DE BONDGENOTEN VAN DE MENSHEID (The Allies Of Humanity I - Dutch Print Book)

SKU:
Book - ISBN: 978-1-884238-78-9
$14.95
Bulk Pricing:

Below are the available bulk discount rates for each individual item when you purchase a certain amount

  • Buy 5 or above and pay only $8.00 each
Width:
6.00 (in)
Height:
9.00 (in)
Depth:
0.48 (in)
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

 ...Meer dan twintig jaar geleden, verzamelde een groep individuen uit verschillende werelden zich op een onopvallende plek binnen ons zonnestelsel, dichtbij de Aarde, met als doel de buitenaardse inmenging die hier plaatsvindt te observeren. Vanuit hun geheime waarnemingspost waren zij in staat de identiteit, de organisatie en de intenties van hen die onze wereld bezoeken vast te stellen, en de activiteiten van de bezoekers in de gaten te houden. Deze groep waarnemers noemt zich “De Bondgenoten van de Mensheid”. 

DIT IS HUN RAPPORT. 

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid brengen een verbijsterende nieuwe onthulling over de heimelijke buitenaardse Interventie en hoe deze profiteert van menselijke conflicten, religieuze strijd en de ineenstorting van het milieu door een verdeelde menselijke familie nog verder uit elkaar te drijven en onder controle te brengen. De komst van interveniërende krachten van buiten jullie wereld ten tijde van ongekende veranderingen is de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en de grootste uitdaging voor de overleving en de vrijheid van de mensheid.

Dit baanbrekende communiqué van onze bondgenoten in het Universum dat nu de wereld rondgaat, is een diepgaande oproep voor menselijke kracht, eenheid en onze opkomst als een vrij ras in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid onthullen de grote drempel 

waar de mensheid voor staat bij haar ontmoeting met intelligent leven in het Universum en ook de noodzaak voor de mensheid om haar eigen Regels voor Interactie en Gedragsnormen voor Contact vast te stellen betreffende allen die zich mogelijkerwijs proberen in te laten met deze wereld zowel nu als in de toekomst.

 

I N H O U D

De Vier Fundamentele Vragen 

Voorwoord 

Opmerking voor de Lezers 

Wie zijn de Bondgenoten van de Mensheid? 

DE EERSTE BRIEFING: De Buitenaardse

Aanwezigheid in de wereld

van Vandaag

DE TWEEDE BRIEFING: De Uitdading voor de

Menselijke Vrijheid

DE DERDE BRIEFING: Een Grote Waarschuwing 

DE VIERDE BRIEFING: Manipulatie van Religieuze

Tradities en Geloven

DE VIJFDE BRIEFING: Drempel: Een Nieuwe Belofte

voor de Mensheid 

DE ZESDE BRIEFING: Vragen en Antwoorden 

SLOTWOORDEN 

De Oplossing

Er is Nieuwe Hoop in de Wereld 

Verzet & Empowerment:

De Ethiek voor Contact 

Actie ondernemen – Wat jij kunt doen

Boodschap van Marshall Vian Summers 

APPENDIX: Omschrijving van Gebruikte Termen 

Commentaar op de Bondgenoten van de Mensheid 153

Verdere Studie 

Aanvullend Studiemateriaal 

Fragmenten uit de Boeken van

De Weg van Kennis uit de

Grotere Gemeenschap 

Over de Auteur

Over de Society 

Over het Vertaalproces van de Openbaring 

Boeken van de Nieuwe Boodschap van God

 

 

Join the Free School of the New Message 

http://www.newmessage.org/free-school

The Free School is a global community of people studying the New Message from God and sharing it with others.  The School offers an environment of individual study, study partnerships, international gatherings, broadcast events and community interaction to deepen our experience of the New Message and connect us with others around the world.