IHMISKUNNAN LIITTOLAISET (The Allies of Humanity I - Finnish Print Book)

SKU:
Book - ISBN: 978-1-942293-19-4
$14.95
Bulk Pricing:

Below are the available bulk discount rates for each individual item when you purchase a certain amount

  • Buy 5 or above and pay only $8.00 each
Width:
6.00 (in)
Height:
9.00 (in)
Depth:
0.45 (in)
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

“On kohtalonne astua älyllisen elämän Suuryhteisöön. Eristyneisyytenne on nyt päättynyt.”

IHMISKUNNAN LIITTOLAISET, ENSIMMÄINEN KIRJA: VIIDES TIEDONANTO
...Yli 20 vuotta sitten ryhmä yksilöitä useasta eri maailmasta kerääntyi salaiseen paikkaan aurinkokunnassamme lähelle maapalloa tarkoituksenaan tarkkailla täällä tapahtumassa olevaa avaruuden muukalaisten interventiota. Piilossa olevasta näköalapaikastaan käsin he onnistuivat saamaan selville maailmassamme vierailevien identiteetit, organisaatiot ja aikomukset sekä tarkkailemaan vierailijoiden aktiviteetteja. Tämä tarkkailijaryhmä kutsuu itseään ”Ihmiskunnan Liittolaisiksi.”


TÄMÄ ON HEIDÄN RAPORTTINSA.

Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot esittävät hätkähdyttävän uuden paljastuksen salaisesta maapallon ulkopuolisten Interventiosta ja siitä, miten se hyödyntää ihmisten konflikteja, uskonnollisia selkkauksia ja elinympäristön romahtamista hajottaakseen ja kontrolloidakseen jakautunutta ihmissukua. Maan ulkopuolisten voimien saapuminen ja väliintulo tänä ennennäkemättömän muutoksen aikana edustaa suurinta tapahtumaa ihmiskunnan historiassa ja suurinta selviytymisen ja vapauden haastetta ihmiskunnalle.


Tämä mullistava kommunikointi liittolaisiltamme maailmankaikkeudessa, joka nyt leviää ympäri maailmaa, esittää syvällisen kutsun ihmisille vahvuuteen, yhtenäisyyteen sekä nousuumme vapaana rotuna älyllisen elämän Suuryhteisöön.


Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot paljastavat sen suuren kynnyksen, jonka edessä ihmiskunta on kohdatessaan universumin älyllisen elämän, sekä ihmiskunnan tarpeen vakiinnuttaa omat ”Kanssakäymisen säännöt” ja oma ”Kontaktin etiikka” koskien kaikkia.

 

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

Neljä perustavanlaatuista kysymystä

Esipuhe

Lukijalle

Keitä ovat Ihmiskunnan Liittolaiset?

ENSIMMÄINEN

TIEDONANTO: Maan ulkopuolisten läsnäolo maailmassa tänään 

TOINEN TIEDONANTO: Haaste ihmiskunnan vapaudelle

KOLMAS TIEDONANTO: Suuri varoitus

NELJÄS TIEDONANTO: Uskonnollisten traditioiden ja vakaumusten manipulointi

VIIDES TIEDONANTO: Kynnys: uusi toivo ihmiskunnalle

KUUDES TIEDONANTO: Kysymyksiä ja vastauksia

LOPPUSANAT

Ratkaisu

Maailmassa on uusi toivo

Vastarinta & voimaantuminen:

Kontaktin etiikka

Toimenpiteisiin ryhtyminen – Mitä voit tehdä

Viesti Marshall Vian Summersilta

LIITTEET: Termien selitykset

Kommentteja Ihmiskunnan Liittolaisista

Lisäopiskelu

Täydentävät resurssit

Otteita Suuryhteisön Tietouden Tien kirjoista

Kirjoittajasta

Lisätietoa Societysta

Käännösprosessista

Jumalan Uuden Sanoman kirjoja

 

 

Join the Free School of the New Message
http://www.newmessage.org/free-school
The Free School is a global community of people studying the New Message from God and sharing it with others. The School offers an environment of individual study, study partnerships, international gatherings, broadcast events and community interaction to deepen our experience of the New Message and connect us with others around the world.