Menneskehedens Allierede (The Allies of Humanity I - Danish Ebook)

SKU:
EBOOK - ISBN: 978-1-942293-89-7
$9.95
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

. . . For over 20 år siden, samledes en gruppe af enkeltpersoner fra adskillige forskellige verdener på et diskret sted i vort solsystem nær Jorden, med det formål at observere den fremmede Intervention, der foregår her.

Menneskehedens Allieredes Briefinger præsenterer en alarmerende ny afsløring om den skjulte extraterrestriale Intervention og om hvordan den drager fordel af menneskelige konflikter, religiøs ufred og miljømæssigt sammenbrud for yderligere at adskille og styre en splittet menneskelig familie. Ankomsten af indblandende kræfter fra hinsides vor verden på et tidspunkt med hidtil usete forandringer, repræsenterer den største begivenhed i menneskelig historie og den største udfordring for menneskelig overlevelse og frihed.

Denne banebrydende kommunikation fra vore allierede i universet, der nu cirkulerer over hele verden, præsenterer en dybtgående opfordring til menneskelig styrke, menneskeligt sammenhold og vor fremkomst som en fri race i et Større Fællesskab af intelligent liv.

De fire bind af Menneskehedens Allieredes Briefinger afslører den store tærskel, som menneskeheden står ved i sit møde med intelligent liv i Universet, og behovet for at menneskeheden etablerer sine egne Engagement Regler og Kontaktens Etik angående alle, der kan forsøge at engagere sig med denne verden, både nu og i fremtiden.

INDHOLD

Fire Grundlæggende Spørgsmål

Forord 

Notat til Læser 

Hvem er Menneskehedens Allierede? 

FØRSTE BRIEFING: Den Extraterrestriale Tilstedeværelse i Verden i Dag.

ANDEN BRIEFING: Udfordringen for Menneskelig Frihed.

TREDJE BRIEFING: En Stor Advarsel.

FJERDE BRIEFING: Manipulationen af Religiøse Traditioner og Overbevisninger.

FEMTE BRIEFING: Tærskel: Et Nyt Løfte for Menneskeheden.

SJETTE BRIEFING: Spørgsmål & Svar.

SLUTORD

Løsningen 

Der Er et Nyt Håb i Verden

Modstand og Selvstændiggørelse 

Kontaktens Etik 

At Gå til Handling – Hvad Du Kan Gøre 

En Meddelelse fra Marshall Vian Summers 

APPENDIX:

Definition af Begreber 

Kommentarer til Menneskehedens Allierede

Yderligere Studier 

Yderligere Ressourcer

Uddrag fra Kundskabens Større Fællesskabs Vejs Bøger 

Om Forfatteren

Om The Society

Bøger af Det Nye Budskab fra Gud

 

Note: This product is delivered as a zip file containing a pdf, a mobi (kindle) and an epub file (other ereaders).

Please refer to your Confirmation Receipt email for your download link. 

    Getting Started Reading New Message ebooks 

 

Join the Free School of the New Message
http://www.newmessage.org/free-school
The Free School is a global community of people studying the New Message from God and sharing it with others. The School offers an environment of individual study, study partnerships, international gatherings, broadcast events and community interaction to deepen our experience of the New Message and connect us with others around the world.