СТЪПКИ към ЗНАНИЕТО (Steps to Knowledge - Bulgarian Ebook)

SKU:
EBOOK - ISBN: 978-1-942293-70-5
$9.95
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

СТЪПКИ към ЗНАНИЕТО (Книга за Вътрешното Познание) 

Маршал Виан Сaмърс е Пратеникът на Новото Съобщение/Послание от Бог. Повече от три десетилетия той е получател на Божествено Откровение, дадено, за да подготви човечеството за големите екологични, социални и икономически промени, които идват на света, и за контакта на човечеството с интелигентния живот във Вселената.През 1982 г., на 33-годишна възраст, Маршал Виан Самърс е призован в пустините на Американския югозапад, където има пряка среща с Ангелското Съсловие, което го напътства и подготвя за бъдещата му роля и призвание. Тази среща завинаги променя хода на живота му и го насочва към по-дълбока връзка с Ангелското Съсловие, изисквайки от него да предаде живота си на Бог. Това е началото на дълъг и мистериозен процес на получаване на Новото Божие Послание за човечеството.След това мистериозно посвещение, Маршал получава първите откровения на Новото Послание от Бог. През изминалите десетилетия едно огромно Откровение за човечеството се разгръща, понякога бавно, а понякога в буйни потоци. През тези дълги години Маршал е трябвало да продължи напред само с подкрепата на малък брой хора, без да знае какво ще означава това нарастващо Откровение и докъде ще доведе то в крайна сметка.Пратеникът е извървял дълъг и труден път, за да получи и представи най-голямото Откровение, давано някога на човешкото семейство. И днес Гласът на Откровението продължава да говори чрез него, докато той е изправен пред голямото предизвикателство да донесе Новото Божие откровение в един проблемен и конфликтен свят.

 

Join the Free School of the New Message
http://www.newmessage.org/free-school

The Free School is a global community of people studying the New Message from God and sharing it with others. The School offers an environment of individual study, study partnerships, international gatherings, broadcast events and community interaction to deepen our experience of the New Message and connect us with others around the world.