İnsanlığın Müttefikleri Birinci Kitap (The Allies of Humanity I - Turkish Print Book)

SKU:
BOOK - ISBN: 978-1-942293-92-7
$14.95
Bulk Pricing:

Below are the available bulk discount rates for each individual item when you purchase a certain amount

  • Buy 5 or above and pay only $8.00 each
Width:
6.00 (in)
Height:
9.00 (in)
Depth:
0.43 (in)
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

İnsanlığın Müttefikleri Brifingleri, gizli dünya dışı Müdahalenin ve bölünmüş bir insan ailesini daha da ayırmak ve kontrol etmek için insan çatışmalarından, dini çekişmelerden ve çevresel çöküşten nasıl yararlandığına dair şaşırtıcı yeni bir açıklama sunuyor. Daha önce görülmemiş bir değişim zamanında müdahale eden güçlerin dünyamızın ötesinden gelişi, insanlık tarihindeki en büyük olayı ve insanlığın hayatta kalması ve özgürlüğü için en büyük meydan okumayı temsil ediyor.

Şu anda dünya çapında dolaşan Evrendeki müttefiklerimizin bu çığır açan bildirisi, insan gücü, birliği ve zeki yaşamın Büyük Camiasına özgür bir ırk olarak ortaya çıkışımız için derin bir çağrı sunuyor. 

Müttefik İnsanlık Brifinglerinin dört cildi, insanlığın Evrendeki zeki yaşamla karşılaşmasında karşılaştığı büyük eşiği ve insanlığın etkileşim kurmaya çalışabilecek herkes için kendi Etkileşim Kurallarını ve Etik Kurallarını oluşturma ihtiyacını ortaya koymaktadır bu dünya hem şimdi hem de gelecekte.

İ Ç İNDEKİ L E R
Dört Temel Soru
Önsöz
Okuyuculara Not
İnsanlığın Müttefikleri kimlerdir?
Birinci Brifing: Bugün Yeryüzündeki Dünya Dışı
Mevcudiyet
İkinci Brifing: İnsan Özgürlüğüne Meydan
Okuyuş
Üçüncü Brifing: Mühim Bir Uyarı
Dördüncü Brifing: Dini Gelenek ve İnançların
Manipülasyonu
Beşinci Brifing: Eşik: İnsanlık İçin Yeni Bir Umut
Altıncı Brifing: Sorular ve Cevaplar
Son Sözler
Çözüm
Dünyada Yeni Bir Umut Var
Direnç ve Güçlendirme: İletişim Etiği
Harekete Geçme – Neler Yapabilirsiniz
Marshall Vİan Summers'in Mesaji
Ek: Terİmlerİn Tanimi
İnsanliğin Müttefikleri İle İlgili Yorumlar
İleri Çalişma
Ek Kaynaklar
Tanri'dan Gelen Yeni Mesaj Kitaplarindan Alintilar
Yazar Hakkinda
Topluluk (The Society) Hakkinda
Tercüme Süreci Hakkinda
Tanri’Dan Gelen Yeni Mesajin Kitaplari

 

Join the Free School of the New Message
http://www.newmessage.org/free-school
The Free School is a global community of people studying the New Message from God and sharing it with others. The School offers an environment of individual study, study partnerships, international gatherings, broadcast events and community interaction to deepen our experience of the New Message and connect us with others around the world.