СЪЮЗНИЦИТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО (The Allies of Humanity I - Bulgarian Ebook)

SKU:
EBOOK - ISBN: 978-1-884238-95-6
$9.95
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added
...Преди повече от 20 години, група индивиди от няколко различни свята, се срещат на тайно място в нашата слънчева система, близо до Земята, с цел да наблюдават извънземната Интервенция, която се осъществява тук. От тайното си наблюдателно място, те са имали възможността да определят и идентифицират организацията и намеренията на тези, които посещават нашия свят, както и да наблюдават техните действия. Тази наблюдаваща група, нарича себе си ”Съюзници на Човечеството”.

ТОВА Е ТЕХНИЯ ДОКЛАД

Документите на Съюзниците на Човечеството представят нови и тревожни разкрития за тайната извънземна Интервенция, затова как тя извлича полза от човешките конфликти, от религиозните спорове и от унищожаването на природната среда, както и от бъдещо разделение и контрол върху човечеството. Пристигането на намесващите се сили отвъд нашия свят във време на огромни промени, представлява най-значителното събитие в човешката история и най-голямото предизвикателство за оцеляването и свободата на човешкото семейство.

Тази разтърсваща комуникация от нашите съюзници във Вселената, която сега се разпространява по света, представлява дълбок зов към човешката сила, съюз и нашето присъединяване като свободна раса във Великата Общност на интелигентния живот.

Документите на Съюзниците на Човечеството разкриват огромния праг, пред който се изправя човечеството в срещите му с интелигентния живот във Вселената и нуждата на човечеството да установи свои Правила на Поведение и Етичност на Контакта, засягащи всички, които ще се опитат да си взаимодействат с този свят сега и в бъдещето.

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Четирите Фундаментални Въпроса 

Предговор

Бележка към Читателите 

Кои са Съюзниците на Човечеството? 

ПЪРВИ ДОКУМЕНТ: Чуждопланетното Присъствие на Земята Днес 

ВТОРИ ДОКУМЕНТ: Предизвикателството за Човешката Свобода

ТРЕТИ ДОКУМЕНТ: Спешно Предупреждение 

ЧЕТВЪРТИ ДОКУМЕНТ: Манипулация на Религиозните

Традиции и Вярвания 

ПЕТИ ДОКУМЕНТ: Пред прага на: Ново Обещание за Човечеството 

ШЕСТИ ДОКУМЕНТ: Въпроси и Отговори 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ 

Разрешението

Има Нова Надежда на Света 

Съпротива и Пълномощия:

Eтика на Контакта 

Действия - Какво Можете Да Сторите 

Съобщение от Маршал Виан Самърс 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Използувани Термини

Коментари Върху Съюзниците на Човечеството

По-нататъчни Изследвания 

Допълнителни Източници 

Извадка от Книгите на Пътя на Знанието във Великата Общност 

За Автора 

За Общността 

За Процеса на Превода 

Книги за Новото Съобщение от Бог 

 

Note: This product is delivered as a zip file containing a pdf, a mobi (kindle) and an epub file (other ereaders).

Please refer to your Confirmation Receipt email for your download link. 

    Getting Started Reading New Message ebooks 

 

Join the Free School of the New Message
http://www.newmessage.org/free-school
The Free School is a global community of people studying the New Message from God and sharing it with others. The School offers an environment of individual study, study partnerships, international gatherings, broadcast events and community interaction to deepen our experience of the New Message and connect us with others around the world.