Die Bondgenote van die Mensdom, Boek Een (The Allies of Humanity I - Afrikaans Print Book)

SKU:
Book - ISBN: 978-1-942293-61-3
$14.95
Width:
6.00 (in)
Height:
9.00 (in)
Depth:
0.46 (in)
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

Die Bondgenote van die Mensdom, Boek Een

Die Bondgenote van die Mensdom Briefings opvoer ‘n verassende nuwe openbaring oor die verborge buiteaardse Ingryping en hoe dit voordeel van menslike konflik, godsdienstige stryd en omgewings instorting neem om ‘n verdeelde mensefamilie verder te skei en beheer. Die aankoms van ingrypende kragte van buite ons wêreld op ‘n tyd van onvoorafgaande verandering verteenwoordig die grootste gebeurtenis in die mensegeskiedenis en die grootste uitdaging aan die mensdom se oorlewing en vryheid.

Hierdie grondbrekende kommunikering van ons bondgenote in die Heelal, wat nou wêreldwyd sirkuleer, opvoer ‘n diepgaande roeping vir die mensdom se sterkte en eenheid, en ons opkoming as ‘n vrye ras in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe.

Die vier volumes van die Bondgenote van die Mensdom Briefings openbaar die groot draaipunt wat die mensdom voorlê in sy ontmoeting met intelligente lewe in die Heelal en die behoefte vir die mensdom om sy eie Reëls van Inwikkeling en Etiek van Kontak te stig betreffend almal wat mag probeer om met hierdie wêreld in te wikkel beide nou en in die toekoms.

 

Inhoudsopgawe 

Die Vier Fondamentele Vrae

Voorwoord

Nota vir Lesers

Wie is Die Bondgenote van die Mensdom?

Die Eerste Briefing: Die Buiteaardse Teenwoordigheid in die Wêreld Vandag

Die Tweede Briefing: Die Uitdaging aan Menslike Vryheid

Die Derde Briefing: 'n Groot Waarskuwing

Die Vierde Briefing: Manipulasie van Godsdienstige Tradisies en Oortuigings

Die Vyfde Briefing: Draaipunt: 'n Nuwe Belofte vir die Mensdom

Die Seste Briefing: Vrae en Antwoorde

Finale Woorde

  

Join the Free School of the New Message
http://www.newmessage.org/free-school

 The Free School is a global community of people studying the New Message from God and sharing it with others.  The School offers an environment of individual study, study partnerships, international gatherings, broadcast events and community interaction to deepen our experience of the New Message and connect us with others around the world.